Montimi i filtër celulave të DVB-T

Montimi i filtër celulave të DVB-T

This post is also available in: македонски (Macedonian)

Gjatë  gushtit të këtij viti është filluar me fazën e parë të demontimit, montimit dhe instalimit të filtër celulave të DVB-T me maskë kritike dhe ri-rregullim i transmetuesve dhe pranuesve të DVB-T në kanale të reja dhe lëshim në përdorim me qëllim të implementimit të Vendimit të Parlamentit Europian 2017/899 nga 17.05.2019.

Gjatë kësaj periudhe, me sukses është realizuar demontimi, montimi dhe instalimi i filtër celulave të DVB-T me maskë kritike dhe ri-rregullim i transmetuesve dhe pranuesve të kanaleve të reja të RF-së dhe lëshim në përdorim të 21 objekteve radiodifuzive.

Plotësisht janë përfunduar të gjitha aktivitetet e parapara në zonat (allotment) Stracin dhe Boski, ndërsa, aktivitetet në zonat (allotment) Crn Vrv janë në vijim.