Drejtori

This post is also available in: македонски (Macedonian) English (English)

Dr. Festim Halili u angazhua drejtor i NP Radiodifuzionit Nacional më 09 Nëntor 2020.

Ka qenë i angazhuar për 12 vite në sektorin publik dhe privat në fushën e teknologjive të informacionit si dhe komunikimet elektronike.

 •  Nga viti 2008-2010 ka qenë konsultant dhe zhvillues i protokoleve te telekomunimimit në kompaninë gjermane për telekomunikacion Inacon GmBH me seli në Karlsruhe të Gjermanisë, ku ka punuar në projekte të mëdha si: wireshark help protocol dhe enciklopedinë e komunikimeve elektronike. Në të njëjtën kohë ka bashkëpunuar dhe me kompaninë amerikane Scopic Software duke programuar në QT.
 • Në vitin 2009 filloi me punë në qendrën e Teknologjisë së Informacionit në Universitetin e Tetovës, ku menaxhonte me rrjetin kompjuterik te kampusit universitar, bazën e të dhënave për proceset e ndryshme, si dhe mirëmbajtjen e harduerit. Paralelisht, mbante dhe ushtrimet si asistent në lëndë të ndryshme në katedrën e informatikës.
 • Në vitin 2014, emërohet shef i Zyrës për Përpilim dhe Menaxhim me Projekte, pranë rektoratit të universitetit, ku për herë të parë arriti të fitoj projekt evropian nga IPA-CBC fondet evropiane në partneritet me Universitetin e Prishtinës. Njëherit, menaxhoi dhe projekte të Google, konferencën shkencore të IEEE për komunikime elektronike, HCFC, Projekt ShBA-Maqedoni e Veriut në fushën e mjekësis, si dhe shumë projekte të tjera.
 • Në Prill të vitit 2016, merr detyrën e Zv. Kryeministrit në qeverinë e R. Së Maqedonisë ku udhëhoqi dhe me komisionin për sistem politik. Gjatë kësaj periudhe ndihmoi në themelimin e Universitetit Nënë Tereza në Shkup, zgjerimin e Universitetit të Tetovës me dy fakultete të reja, atë Pedagogjik dhe të Bujqësisë, si dhe 130 punësime të reja si staf akademik ashtu edhe administratorë në Universitet të Tetovës. Njëherit, ndikoi në rritjen e Përfaqësimit të drejtë dhe adekuat në Polici, Shëndetësi, Postë dhe shumë institucione të tjera. Ishte vendimarrëse dhe reduktimi drastik i ndotjes së ambientit në Tetovë dhe më gjerë, me iniciativën për mbylljen e Jugokromit, për shkak mos vendosjes së filtrave. Për shumë projekte kapitale u rrit buxheti si: Teatri i Tetovës dhe Shkupit, Sheshi Skenderbej, Muzeu i Alfabetit, Sistemi i ujitjes Raven – Reçicë etj.
 • Në tetor të 2019 merr drejtimin e Ndërmarrjes Publike për Infrastrukturë Hekurudhore – Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ku realizoi projekte të ndryshme në infrastrukturë dhe zgjërim të kapaciteteve të digjitalizimit.
 • Në nëntor të 2020 jep dorëheqje tek hekurudhat, për të drejtuar një ndërrmarje tjetër publike, siç është Radiodifuzioni Nacional, me qëllim të realizimit të Agjendës digjitale Evropiane në Maqedoninë e Veriut, të përpiluar nga Komisioni dhe Parlamenti Evropian.

 

Akademia

Dr. Festim Halili është profesor inordinar (i Asociuar) dhe ligjëron në Universitetin Teknik të Vienës lëndët në ciklin e magjistraturës: Service Oriented Computing dhe Artificial Intelligence and Prolog. Njëherit, është profesor dhe në Universitetin e Tetovës, në katedrën e Informatikës.

Si profesor vizitues ka ligjëruar në: Universitetin e Kraiovës në Rumani, Universitetin Pecs Szeged dhe Pannonia të Hungarisë, Universitetin për Biznes dhe Teknologji të Lituanisë, UBT në Kosovë, Universitetin e Sarajevës, Universitetin Ballkanik, Universitetin e Evropës Juglindore. Njëherit, ka fituar dhe bursën prestigjioze britanike British Scholarship Trust, ku ka qëndruar për hulumtime shkencore të doktoraturës në Universitetin Royal Holloway të Londrës. Përpos kësaj, ka fituar dhe bursën gjermane DAAD dhe ka qëndruar për studime në Universitetin Teknik të Minhenit (TUM), me punë praktike në BMW, Siemens dhe të tjera, ku dhe ka arrit notat maksimale.

Bursist i rregullt i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, që nga shkolla e mesme e deri në studimet master, duke patur konsistencë të suksesit.

Në vitin 2015 ndjek studime në Universitetin e Ilinoisit Verior (NIU) në ShBA.

 

Anëtar në shumë organizata:

 • Anëtar në komisionin për aprovimin e bursave në kuadër të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës.
 • Anëtar në bordin e FORUMIT DIGJITAL të Ministrisë për Shoqëri Informatike dhe Administratë.
 • Pika Kontaktuese Nacionale për kërkime dhe Inovacione ne BE për shoqëritë përfshirëse, Inovative dhe reflektuese (Janar 2016)
 • Anëtar në komisionin për nostrifikimin e diplomave në fushën e Shkencave të Aplikuara.
 • Kryetar i komisionit të sistemeve politike në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë (2016 – 2017)
 • Redaktor në proc. Book, IEEE International Conference on Computational Intelligence, Communication Systems and Networks, CICSyN2014
 • Anëtar në Këndin Amerikan në Tetovë
 • Nën-Kryetar i Rrjetit Akademik dhe Kërkimorë të Maqedonisë (deri në vitin 2016)
 • Anëtar i Bordit të Akreditimit dhe Vlerësimit të Maqedonisë (deri në vitin 2016)
 • Ekspert i IT-së në Byron e Furnizimeve Publike të Republikës së Maqedonisë
 • Anëtar i Qendrës SN7

 

Projekte të realizuara :

  • CEEPUS – Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management
  • CEEPUS – Research, Development and Education in Nonconventional processes
  • CEEPUS – Building Knowledge and Experience Exchange in CFD
  • EcoManAqua – Ecology and Management of aquatic ecosystems in Central, East and South East Europe.
  • Center for Social Cohesion in Tetovo
  • Online Encyclopedia for Telecommunication – INACON GmbH 2009
  • Protocol Help for Wireshark Protocol – INACON GmbH 2010
  • IPA-CBC Transboundary cooperation for ecosystem in Sharr Mountain
  • LYRA Wallet – online payment electronic system for university activities – Allbatron Slovenia 2014
  • Macedonia Cap Project – Green Club 2015
  • Establishing a database for question regarding the external exams in high schools in Albanian and Turkish Language – Ministry of Education and Science 2014.

 

Lëndët që ligjëron 
– Inxhinieria Softuerike
– Informatike e orientuar drejt shërbimit
– Siguria e Bazës së të dhënave
– Intelegjenca Artificiale
– Multimedia dhe Web Dizajn
– Sistemi i menaxhimit të bazës së të dhënave
– Strukturat e të dhënave
– E-Biznes
– Statistikë me informatikë mjekësore

 

Punime shkencore:

1. F. Halili, M.Kasa. “Analysis and Comparison of Web Services Architectural Styles, and Business Benefits of their Use”. In Proc. Book of International Conference of Information Technologies and their importance in the economic development, pp. 701-712, Tirana, June 2011. ISBN: 978-99956-59-13-4

2. F. Halili, B. Rahmani and M.Kasa. “Defining Web Services and Data through Mathematical Expressions in Z-Language”. In International Journal of Science, Innovation and new Technology (IJSINT), vol.2, no.3, pp.51-56, February, 2012. ISSN: 2223-2257

3. F. Halili, F.Idrizi, U. Lena and M.Kasa. “Towards the UML Design of Web Services”. In International Journal of Science, Innovation and new Technology (IJSINT), vol.1, no.3, pp.73- 78, February, 2012. ISSN: 2223-2257

4. F. Halili and A.Dika. “Choreography of Web Services and Estimation of Execution Plan”. In Proc. Book of IEEE International Conference of Information Technology and e-Services (ICITeS), pp.168-174, Sousse, Tunis, March 2012. ISBN: 978-1-4673-1166-3, IEEE CN: CFP1245S-ART

5. A. Dika and F. Halili. “Integrated Orchestration of Web Services and the Impact of the Query Optimization”. In Proc. Book of IEEE 8th International Conference on Computing Technology and Information Management (NCM & ICNIT), vol.2 :ICNIT Track, pp. 702-708, Seoul, Korea, April 2012. IEEE Print ISBN: 978-89-88678-67-1, IEEE CN: CFP12191-PRT.

6. F. Halili, A. Dika and M. Kon-Popovska. “Towards the Composition of Web Services and the Role of the Query Optimization”. In International Journal of Web Applications (IJWA), vol.4, no.2, pp.57-68, June, 2012. Print ISSN: 0974-7710, Online ISSN: 0974-7729

7. F.Halili, M.Kasa and I.Ninka. “Intrusion Detection and Security Model based on SOA”. In Takimi VII Ndërkombëtar Alb-Shkenca, Skopje, 31 August 2012.

8. F.Halili, E.Rufati and I.Ninka “Service Composition Styles – Analysis and Comparison Methods”, in Proc. Book of IEEE CICSyN2013 5th International conference on Computational Intelligence, Communication Systems and Networks, pp.278-284, 5-7 Jun, Madrid, Spain. ISBN: 978-0-7695-5042-8, BMS Number: CFP1381H-CDR.

9. F.Halili, M.Kasa, F.Idrizi, I.Ninka and B.Sherifi, “Combining AIML, C# and Agent Control 2.0 to produce an Albanian speaking bot”, in Proc. Book of ISTI2013 4th International Conference on Information Systems and Technology Innovations: towards a digital Economy, 15-16 Jun 2013, Tirana, Albania. ISBN: 978-9928-161-38-3

10. F. Halili and M. Kasa Halili, “A new framework of QoS-based web service Discovery and Binding”, in Proc. Book of 11th International Conference on Informatics and Information
Technologies, IEEE computer chapter Macedonian section, 11-13 April 2014, Manastir, Macedonia. Pp.305-3011 ISBN: 978-608-4699-04-0.

11. F. Halili, I.Ninka, M. Kasa and S. Lushi, “The impact of UDDI pages and UML modeling of web services”, in International Journal of Science, Innovation and New Technology (IJSINT2014), issue no.7 2014, ISSN:2223-2257.

12. F. Halili, I. Ninka, A. Rustemi and M. Kasa Halili, “Gjetja e CPM dhe PERT për implementimin e një modeli për rangimin e shërbimeve”, Buletini i Shkencave të Natyrës, Botimi Nr. 14, pp.100-113, viti 2014, ISSN: 2305-882X

13. F. Halili, M. Kasa Halili, M. Ameti and I. Ninka, “A new Framework for Service ranking including CPM/PERT methods ”, in Journal of Convergence Information Technology (JCIT), Vol.9, No3, pp.86-98, ISSN: 1975-9320, 2014, South Korea.

14. F. Halili, M. Kasa Halili and I. Ninka, “Evaluation and Comparison Styles of Using Web Services”, in Proc. Book of 6th IEEE International conference on Computational Intelligence, Communication Systems and Networks, pp. 139-144, 27-29 May, 2014 Tetovo, Macedonia, ISBN-13: 978-1-4799-5076-8, DOI: 10.1109/CICSyN.2014.38

15. Festim Halili, Arben Zulfiu, “The growth of usability of home internet and 3G technology in the territory of the Municipality of Tetova, and the impact of electromagnetic waves on the human body, in International Journal of Universi, Vol. 01, Issue 03, ISSN: 1857-9450, pp.375-379, August 2015.

16. Festim Halili, Avni Rustemi, "Predictive Modeling: Data Mining Regression technique applied in prototype", International Journal of Computer Science and Mobile Computing, IJCSMC, Vol.5 Issue.8, August- 2016, pg. 207-215, ISSN: 2320-088X.

17. Festim Halili, Avni Rustemi, "Bringing semantics to services: the OWL-s approach", Bulgarian Journal for Engineering Design, BJED, issue 30, October 2016, pg. 17- 25, ISSN:1313-7530.

18. Festim Halili, Avni Rustemi, "Modeling of an e-business system", International Journal of Computers and Technology, IJCT, Vol. 15 No.12, October 2016

19. B.Fetaji, F.Halili, M.Fetaji and M.Ebibi, “Semantic Security Analyses of Web Enabled Databases using SQL injection, International Journal of Convergence Technology (JCIT), Volume 11, No 4, Sep.2016, ISSN 19759320, 22339299

20. B.Rahmani, F.Idrizi and F.Halili, “An Analysis of Development of E-Government In Macedonia and Creating a Mobile Application for the Secretariat for European Affairs”, International Journal on Information Technologies & Security, Vol. 8, Issue 2, pp.15-22, ISSN 1313-8251

21. F.Halili and S. Kamberi, “Composition of Web Services for student evaluation system”, in 1st Conference of Applied Sciences Engineering and Mathematics, ICASEM 2017, May 2017, Struga-Ohrid, Macedonia, ISBN 978-608-65137-5-7.

22. L. Spahija and F. Halili, “Review of Web Service Processes”, in international e-journal Dimorian Vol-4, Issue 5, pp.24-32 Sept-Oct 2017, eissn:2394-9163

23. F. Halili and L. Spahija, “Review of Artificial Intelligence Development, its impact and its challenges”, in Proc. Book of International Conference of Computer Science and Communication Engineering, 27-28 October, Durres Albania.

24. F. Halili, V.Misimi, R.Iseini and M.Salihi, “Mobile Cloud Computing: A new Way of Cloud Computing”, in proc. Book of International Conference of Computer Science and Communication Engineering. 27-28 October, Durres Albania.

25. L.Spahija and F.Halili, “Review of Web Services Processes”, in Journal of Natural Sciences and Mathematics of UT, Vol.2, No.3, pp.74-79, UDC:5, ISSN 2545-4072, March 2017.

26. F. Halili, S.Kamberi and M. Kasa Halili, “Towards the Cloud Deployment of a Heterogeneous Service Oriented System”, in Journal of Applied Mathematics and Computation, pp.42-50, Vol.2, No.2, ISSN: 2576-0653, Hill Publishing Group, February 2018, USA.

27. F. Halili and F. Kamberi, “Performance analysis of classification Algorithms: A case study of Naive Bayes and J48 in Big Data”, in Journal of Applied Mathematics and Computation, pp.
50-58, Vol.2, No.2, ISSN: 2576-0653, Hill Publishing Group, February 2018, USA.

28. F. Halili and E.Ramadani, “Web Services: A Comparison of SOAP and REST Services”, in Journal of Modern Applied Science, Vol.12, No.3, pp.175-183, ISSN: 1913-1844, Published by Canadian Center of Science and Education, March 2018, Canada.

29. F. Halili, et.al, “Formal Axiomatic Systems: A transition from M-mode to I-mode”, Guest speaker, in proc. Book of 1st International Multidisciplinary Scientific Conference IMSC2018, pp.267-275, ISBN: 978-608-66191-0-7, Tetovo, Macedonia.

30. F.Halili, E.Rufati, et.al, “RESTful semantic tailored web services for e-business – An overview”, in abstract book of 2nd International conference of Natural Sciences and Mathematics, June 2018, Tetovo, Macedonia.

31. F. Halili and L. Koraqi, “Social Media Testing with Selenium”, in International Journal of Science and Engineering Investigations, vol. 7, issue 80, September 2018, ISSN: 2251-8843

32. F. Halili, A. Laci and B.Suma, “Artificial intelligence and some of its methods in robotics – An overview” 2nd International Conference towards Sustainable Development (TSD’2018)
November 3, Skopje Macedonia, 2018.

33. F. Halili and L.Koraqi, “The security aspects of applications in Kosovo companies” in Modern Applied Science, Vol.13, No.1, ISSN: 1913-1844, pp. 221 – 226, Published by Canadian Center of Science and Education, January 2019, Canada.

34. F.Halili, B.Jashari and G. Haxhijaj, “Use of mobile banking in Kosovo – challenges and priorities”, in Advances in Information Sciences and Service Sciences, publisher: AICIT Advanced Institute of Convergence Information Technology, March 2019, South Korea.

35. E.Ramadani, F.Halili and F. Idrizi, “Tailored Dijcstra and Astar algorithms for shortest path Softbot roadmap in 2D grid in a sequence of tuples”, in International Journal of Science and Engineering Investigations, vol.8, issue 92, September 2019.

36. F. Halili, E.Alihajdaraj, et.al, “Artificial Intelligence in Work Process Automation”, in the 3rd International Mediterranean Congress of Natural Sciences, Health and Engineering MESEC III, June 2019, Montenegro.

37. H. Halimi, F.Idrizi, F. Halili and B. Baftijari, “An Efficient Algorithm for Energy Management in Smart Home including Renewable energy”, in International Journal of Computer Science and Telecommunication, vol. 10, issue 6, December 2019, ISSN: 2047-3338

38. F. Halili, F. Idrizi, I. Bilal Devlez and H. Halimi, “Data Mining functionality and usage areas”, in Journal of Natural Sciences and Mathematics of UT, vol.4, no. 7-8, 2019, UCD:004.659-049.8

39. F. Halili, N. Berisha, et.al, “Shfrytezimi i EDMODO per mesimdhenien e te shkruarit dhe angazhimi I nxenesve”, in International Conference “New emerging trends in Western Balkans”-NEWTB19, Struga, Macedonia, ISBN 978-608-4573-33-3

40. F. Halili, G. Haxhiaj, B. Jashari, “Information Technology innovations in the role of human resource management in Telecom”, in ICONST 2019.

41. F. Halili, E. Blakaj and S. Blakaj, “Service-Oriented Architecture in Automation Industries”, in International Journal of Computers & Technology, vol 19 (2019) ISSN:2277-3061 pp.7493- 7501

42. F. Halili, E. Rufati, et.al, “Towards REST verbs dedicated to advanced information systems” in Journal of Natural Sciences and Mathematics of UT, Vol.3 No.5-6, 2018