Radiodifuzioni Nacional më 13-14.09.2021 është pjesëmarrëse në Forumin Energjetik

Radiodifuzioni Nacional më 13-14.09.2021 është pjesëmarrëse në Forumin Energjetik Maqedonas (MEF’21 - Mapping the Energy Future). Disa prej panel diskutimeve më të rëndësishme të këtij forumi janë: Kontributi Ballkanit Perëndimore drejt marveshjes së “gjelbert” të EU. Kyçja gjithperfshirëse në tranzicionin e Energjisë së gjelbërt. Zhvillimi i ardhshëm i burimeve të rinovueshme të energjisë në rajon. Financat e “gjelbërta” dhe instrumetet poseduese për financim. Zhvillimi i implementimit te burimeve të #rinovueshme-tëGjelbërta të energjisë dhe një nga metodat për #qëndrueshmeri edhe në kornizat e ndërmarjes publike. Për [...]

Read more...

Radiodifuzioni Nacional aplikon në programin amerikan USTDA

Radiodifuzioni Nacional aplikon në programin amerikan USTDA me 3 ide inovative për zhvillim dhe energji të pastër dhe të  gjelbër. S'bashku me ekipin për menaxhim të projekteve inicojmë projekt për detektim të hershëm të zjarreve  në pyje përmes "smart" sistemeve artificiale.  Sisteme të energjisë solare në të gjitha punktet malore të RDN.  Ballkone dhe çati të gjelbra  me qëllim të minimizimit të konsumit të energjisë dhe ujit. Vetëm dritë e diturisë përpara do të na shpjerë!

Read more...

Drejtori i NP RDN mori pjesë në konferencën e nënshkrimit të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit

Drejtori i Radiodifuzionit Nacional Festim Halili mori pjesë në konferencën e organizuar me rastin e shënimit të 20 vjetorit të nënshkrimit të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit nga ana ministria për Sistem politik dhe marrëdhënie ndërmjet bashkësive në bashkëpunim me Universitetin Kolumbia nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.   Sot bëhen 20 vjet nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kornizë të Ohrit. Ky dokument solli paqe dhe ndërpreu konfliktin e armatosur në vendin tonë. Si ish Zv. Kryeministër i angazhuar për zbatimin e së [...]

Read more...

Takim koordinues pune ndërmjet NP RDN dhe ZKKB

Më 28 maj 2021, NP Radiodifuzioni Nacional (NP RDN) inicoi dhe mbajti një takim koordinim pune me Zyrën Kombëtare Kompetente për Broadbend, i cili diskutoi disa çështje që dalin nga Plani Kombëtar Operativ i Broadband (PKOB). Në fillim të takimit, përfaqësuesit e NP RDN bënë një prezantim të të dhënave të nevojshme për Analizën e gjendjes së infrastrukturës optike të ndërtuar me fonde publike, të dërguara nga institucione të tjera. Në takim u diskutua për procesin e hartimit të përfunduar me [...]

Read more...

Zyra për Menaxhimin me Projekte Ndërkombëtare

Objektivat NP Radiodifuzioni Nacional ka formuar grup pune që do të përfaqësojë Zyrën për Menaxhimin me Projekte Ndërkombëtare, me udhëheqësin e saj dhe anëtarët e grupit të punës, detyra e të cilëve është të regjistrojnë kompaninë në platformat ndërkombëtare për projekte për të përmirësuar teknologjinë aktuale që është në dispozicion të kompanisë, si dhe vendosjen e teknologjisë inovative, partneritet me ndërmarrjet dhe institucionet që janë të lidhura me këtë fushë.   Zyra ka për detyrë të vendosë komunikim me Sektorin për Projekte [...]

Read more...