Author - IT

Radiodifuzioni Nacional më 13-14.09.2021 është pjesëmarrëse në Forumin Energjetik

Radiodifuzioni Nacional më 13-14.09.2021 është pjesëmarrëse në Forumin Energjetik Maqedonas (MEF’21 - Mapping the Energy Future). Disa prej panel diskutimeve më të rëndësishme të këtij forumi janë: Kontributi Ballkanit Perëndimore drejt marveshjes së “gjelbert” të EU. Kyçja gjithperfshirëse në tranzicionin e Energjisë së gjelbërt. Zhvillimi i ardhshëm i burimeve të rinovueshme të energjisë në rajon. Financat e “gjelbërta” dhe instrumetet poseduese për financim. Zhvillimi i implementimit te burimeve të #rinovueshme-tëGjelbërta të energjisë dhe një nga metodat për #qëndrueshmeri edhe në kornizat e ndërmarjes publike. Për [...]

Read more...

Radiodifuzioni Nacional aplikon në programin amerikan USTDA

Radiodifuzioni Nacional aplikon në programin amerikan USTDA me 3 ide inovative për zhvillim dhe energji të pastër dhe të  gjelbër. S'bashku me ekipin për menaxhim të projekteve inicojmë projekt për detektim të hershëm të zjarreve  në pyje përmes "smart" sistemeve artificiale.  Sisteme të energjisë solare në të gjitha punktet malore të RDN.  Ballkone dhe çati të gjelbra  me qëllim të minimizimit të konsumit të energjisë dhe ujit. Vetëm dritë e diturisë përpara do të na shpjerë!

Read more...

Takim koordinues pune ndërmjet NP RDN dhe ZKKB

Më 28 maj 2021, NP Radiodifuzioni Nacional (NP RDN) inicoi dhe mbajti një takim koordinim pune me Zyrën Kombëtare Kompetente për Broadbend, i cili diskutoi disa çështje që dalin nga Plani Kombëtar Operativ i Broadband (PKOB). Në fillim të takimit, përfaqësuesit e NP RDN bënë një prezantim të të dhënave të nevojshme për Analizën e gjendjes së infrastrukturës optike të ndërtuar me fonde publike, të dërguara nga institucione të tjera. Në takim u diskutua për procesin e hartimit të përfunduar me [...]

Read more...

Takim me homologun Kroat, drejtorin e OIV të Radiodifuzionit të Kroacisë

Takim i frytshëm me homologun Kroat, drejtorin e OIV të Radiodifuzionit të Kroacisë z. Mate Botica, ku biseduam për memorandum bashkëpunimi në fushën e transmetimit të sinjaleve digjitale dhe të rrjetave, si dhe kyçjen e Radiodifuzionit Nacional të Maqedonisë së Veriut në konsorciumin e drejtorive të ngjashme në vendet e Evropës Juglindore. Njëherit, infrastruktura e repetitorëve dhe antenave të Ndërmarrjes tonë do të shfrytëzohet për realizimin e një projekti për monitorim të zjarreve në pjesët malore, për të sinjalizuar organet [...]

Read more...