Author - admin

Drejtori i NP RDN mori pjesë në konferencën e nënshkrimit të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit

Drejtori i Radiodifuzionit Nacional Festim Halili mori pjesë në konferencën e organizuar me rastin e shënimit të 20 vjetorit të nënshkrimit të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit nga ana ministria për Sistem politik dhe marrëdhënie ndërmjet bashkësive në bashkëpunim me Universitetin Kolumbia nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.   Sot bëhen 20 vjet nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kornizë të Ohrit. Ky dokument solli paqe dhe ndërpreu konfliktin e armatosur në vendin tonë. Si ish Zv. Kryeministër i angazhuar për zbatimin e së [...]

Read more...

Zyra për Menaxhimin me Projekte Ndërkombëtare

Objektivat NP Radiodifuzioni Nacional ka formuar grup pune që do të përfaqësojë Zyrën për Menaxhimin me Projekte Ndërkombëtare, me udhëheqësin e saj dhe anëtarët e grupit të punës, detyra e të cilëve është të regjistrojnë kompaninë në platformat ndërkombëtare për projekte për të përmirësuar teknologjinë aktuale që është në dispozicion të kompanisë, si dhe vendosjen e teknologjisë inovative, partneritet me ndërmarrjet dhe institucionet që janë të lidhura me këtë fushë.   Zyra ka për detyrë të vendosë komunikim me Sektorin për Projekte [...]

Read more...

NP Radiodifuzioni Nacional është pjesë e botimit të fundit me karakter ndërkombëtar BUSINESS DIRECTORY OF NORTH MACEDONIA 2020/21

NP Radiodifuzioni Nacional është pjesë e botimit të fundit me karakter ndërkombëtar BUSINESS DIRECTORY OF NORTH MACEDONIA 2020/21. Në këtë publikim janë përfshirë gjeneralisht aktivitetet e ndërmarrjes tonë, si ndërmarrje me eksperiencë shumëvjecare në lëmi të telekomunikacionit dhe sferës së komunikimeve elektronike. 👉 Link

Read more...

Drejtori i NP RDN mbajti mbledhje me Ministrin e Financave

Ме 13.04.2021, Drejtori i NP RDN, Dr. Festim Halili, mbajti mbledhje me arkitektin buxhetar të shtetit, Ministrin e Financave, Dr. Fatmir Besimi. Në mbledhjen e mbajtur u shtjelluan shumë tema, ndërsa në fokus ishte mundësia e digjitalizimit të shërbimeve të Radiodifuzionit Nacional dhe menaxhimit të internetit të shpejtë optik në vend.

Read more...

Takim me drejtorin e AKE

Sot, me 10.05.2021, drejtori i NP Radiodifuzioni Nacional, D-r Festim Halili, realizoi takim me drejtorin e Agjencionit për Komunikime Elektronike, Z. Jeton Akiku. Në takimin e sotëm, temë diskutimi ishin bashkërëndimi dhe koordinimi i aktiviteteve në interes të qytetarëve dhe fushëveprimeve të përbashkëta të dy institucioneve tona. Agjenda evropiane digjitale për Ballkanin Perendimor paraqet bërthamën e lehtësimit të jetës së qytetarëve duke u bazuar në: Investimet në konektivitetin e rrjetit broadband (brez i gjerë) Rritja e sigurisë kibernetike dhe digjitalizimit të industrisë Forcimi i [...]

Read more...

Drejtori i NP RDN, D-r Festim Halili, mbajti mbledhje me drejtorët e AKE dhe Radios Nacionale

Sot, më 01.03. 2021, në hapsirat e NP Radiodifuzioni Nacional -Shkup (RDN), u realizua mbledhja në të cilën morën pjesë drejtorët e NP Radiodifuzioni Nacional – z. Festim Halili, Agjencisë për Komunikime Elektronike – z. Jeton Akiku dhe Radios Nacionale –  znj. Ajtene Vlasaku Mehmeti, si dhe stafi teknik, ku u diskutuan disa gjëra të rëndësishme, si më poshtë:   Mundësitë teknike për caktimin e frekuencave për realizimin e rrjetit të katërt të radio programit nacional nga pikat e NP Radiodifuzioni [...]

Read more...

Drejtori i NP RDN, D-r Festim Halili, mbajti mbledhje me drejtorët e AKE dhe Radios së Maqedonisë

Sot, më 01.03. 2021, në hapsirat e NP Radiodifuzioni Nacional -Shkup (RDN), u realizua mbledhja në të cilën morën pjesë drejtorët e NP Radiodifuzioni Nacional - z. Festim Halili, Agjencisë për Komunikime Elektronike - z. Jeton Akiku dhe Radios së Maqedonasë -  znj. Ajtene Vlasaku Mehmeti, si dhe stafi teknik, ku u diskutuan disa gjëra të rëndësishme, si më poshtë:   Mundësitë teknike për caktimin e frekuencave për realizimin e rrjetit të katërt të radio programit nacional nga pikat e NP [...]

Read more...

Masat e deritanishme te JP RDN ne perballimin e krizës me Pandeminë COVID 19

Pas iniciativës së përbashkët të Ministrisë amë (MSHIA) dhe NP Radiodifuzioni Nacional, u miratua një Dekret nga Qeveria e RMV-së, për të mbështetur Radio emetuesit duke i përjashtuar ata nga pagesa për shërbimet që ata përdorin nga NP RDN në formën e qirasë dhe kostot e energjisë elektrike të pajisjeve të tyre nëpërmjet rrjetit shpërndarës ose përmes agregateve për gjithë vitin 2020. Shuma totale që NP RDN fal, d.m.th. nuk e faturon gjatë vitit 2020, për këto kompani për të [...]

Read more...

Në drejtim të kontribuimit rreth gjendjes aktuale me Кovid-19, NP RDN i shlyen para kohe detyrimet akontative

NP Radiodifuzioni Nacional-Shkup bëri shlyerjen  para kohe të të gjitha detyrimeve mujore akontative të tatimit në fitim për vitin 2020 edhe atë në shumë prej 11.396.104 mkd. Me këtë masë të shlyerjes së detyrimit para kohe të tatimit në fitim, NP RDN synon drejt sigurimit të mbështetjes së R. së Maqedonisë së Veriut për implementim të masave për mbrojtje dhe parandalim të përhapjes së Kovid-19. RDN edhe mëtej vazhdon të ofrojë shërbim 24/7 përmes transmetimit të kanaleve  TV dhe Radios së [...]

Read more...

Në drejtim të kontribuimit rreth gjendjes aktuale me Кovid-19, NP RDN i shlyen para kohe detyrimet akontative

NP Radiodifuzioni Nacional-Shkup bëri shlyerjen  para kohe të të gjitha detyrimeve mujore akontative të tatimit në fitim për vitin 2020 edhe atë në shumë prej 11.396.104 mkd. Me këtë masë të shlyerjes së detyrimit para kohe të tatimit në fitim, NP RDN synon drejt sigurimit të mbështetjes së R. së Maqedonisë së Veriut për implementim të masave për mbrojtje dhe parandalim të përhapjes së Kovid-19. RDN edhe mëtej vazhdon të ofrojë shërbim 24/7 përmes transmetimit të kanaleve  TV dhe Radios së [...]

Read more...