Lëshimi në përdorim i pajisjeve FM

Lëshimi në përdorim i pajisjeve FM

This post is also available in: македонски (Macedonian)

Ekspertët nga Sektori  për Teknikë të Transmetimit në JP NRD javën e kaluar përfunduan me sukses instalimin dhe vënien në punë të sistemit të transmetimit FM 3 + 1 / 5kW nga prodhuesi RVR – Itali i RDO Boskia.

Zbatimi i këtij sistemi të transmetimit do të përmirësojë në mënyrë drastike cilësinë e sinjalit në programet radio MRTV në këtë pjesë të vendit.