Kontakt

This post is also available in: македонски (Macedonian) English (English)

    Contact Us

    Personi për kontak me qytetarë të cilët kanë ndonjë lloj dhe shkallë të kufizimit


    Bul Goce Delçev nr. 18

    Telefoni +389 (0) 2 3297 135

    marija.nestorova@jpmrd.gov.mk