NP Radiodifuzioni Nacional është pjesë e botimit të fundit me karakter ndërkombëtar BUSINESS DIRECTORY OF NORTH MACEDONIA 2020/21

NP Radiodifuzioni Nacional është pjesë e botimit të fundit me karakter ndërkombëtar BUSINESS DIRECTORY OF NORTH MACEDONIA 2020/21

This post is also available in: mkмакедонски (Macedonian)

NP Radiodifuzioni Nacional është pjesë e botimit të fundit me karakter ndërkombëtar BUSINESS DIRECTORY OF NORTH MACEDONIA 2020/21.

Në këtë publikim janë përfshirë gjeneralisht aktivitetet e ndërmarrjes tonë, si ndërmarrje me eksperiencë shumëvjecare në lëmi të telekomunikacionit dhe sferës së komunikimeve elektronike.