Новости

This post is also available in: Albanian (Albanian) English (English)

јули 2021

Директорот на ЈП НРД одржа работна средба со Арбep Адеми

На 13.07.2021 година,  Директорот на ЈП Национална Радиодифузија, Д-р. Festim Halili, реализираше средба  со шефот на пратеничката група на ДУИ, Арбep Адеми. Меѓу друго, тема на дискусија беша и можностите за законски измени за развој на дигитализацијата на услугите на Национална Радиодифузија.

Работен координативен состанок меѓу ЈП НРД и НКБК

На 28 мај 2021 година, ЈП Национална Радиодифузија (ЈП НРД) иницираше и одржа работен координативен состанок со Националната Канцеларија за Бродбенд Компетентност НКБК), на кој се дискутираше за повеќе прашања кои произлегуваат од Националниот Оперативен Бродбенд План (НОБП). На почетокот на состанокот претставници на ЈП НРД направија Презентација на податоците кои се потребни за Анализа на состојбата на оптичката инфраструктура изградена со јавни средства, испратени од страна на другите институции. На состанокот се разговараше за успешно завршениот процес на мапирање на [...]

Канцеларијата за Менаџирање со Меѓународни Проекти

Цели ЈП Национална Радиодифузија формираше работна гурпа која ќе ја претставува Канцеларијата за Менаџирање со Меѓународни Проекти со соодветниот раководител и членови на работната група чија задача е да извршат регистрација на претпријатието во меѓународни платформи за проекти за надградба на актуелната технологија со која располага претприатието, како и воспоставување на иновативна технологија, партнершип со претпијатија и институции кои се поврзани со оваа област.   Канцеларијата има задача да воспостави комуникација со Секторот за меѓународни проекти во Министерството за финансии, Секретаријатот за [...]

Екипата од секторот за енергетика

Екипата од секторот за енергетика вршат контрола на системите за осветлување на антенските столбови, состојба на електрични броила и агрегатите во мрежите на Јавното Претпријатие “Национална Радиодифузија”.

ЈП НРД со високо структурирано темпо успешно го заврши просецот на мапирање на сите Јавни Институции, Општини

Според точка 1.9. од Национален оперативен бродбенд план – Мапирање на јавни институции и општини, ЈП Национална радиодифузија обезбеди ГИС платформа за мапирање на : Листа на јавни институции (групирани по видови и населени места), кои ќе се поврзат на мрежните јазли на НТОМ Листа на институции кои спаѓаат под општините Листата на јавни институции се состои од: образовни институции (училишта, универзитети, библиотеки, истражувачки центри), здравствени институции (болници, амбуланти, здравствени домови), министерства, судови и други државни органи и тела. Во [...]

Екипата од секторот за енергетика

Екипата од секторот за енергетика вршат контрола  на системите за осветлување на  антенските столбови, состојба на електрични броила и агрегатите во мрежите на Јавното Претпријатие “Национална Радиодифузија”. .