Новости

This post is also available in: sqAlbanian (Albanian) enEnglish (English)

Нова мониторинг опрема

Јавното претпријатие Македонска Радиодифузија ги пренесува сигналите на трите национални телевизии МТВ 1, МТВ 2 и МТВ Собраниски како и трите радио програми Македонско Радио Прва Програма, Македонско Радио Втора Програма и Македонско Радио Трета Програма .

Секој испад во мрежата на ЈП МРД се следи и веднаш се корегира.

За брза и навремена корекција на било каква грешка која може да се појави во текот на преносот на овие сигнали потребна е соодветна мониторинг опрема.

Со преминот на аналоген во дигитален сигнал во 2013 година, многу од уредите кои претходно беа користени сега се надвор од употреба. Заради овие причини ЈП МРД имаше потреба од нова мониторинг опрема која ќе го следи сигналот од неговото создавање до пристигнувањето до крајниот корисник.Кај новата опрема сигналите се следат пред нивната дистрибуција како и по нивната дистрибуција. Набавени се и нови сервери кои го содржат целиот менаџмент на мрежата. Секоја промена се следи 24/7.