Линкови

Некои поважни линкови

 • Влада на Република Северна Македонија
  http://www.vlada.mk
 • Собрание на Република Северна Македонија
  http://www.sobranie.mk
 • Министерство за информатичко општество и администрација на Република Северна Македонија
  http://www.mio.gov.mk
 • Министерство за транспорт и врски на Република Северна Македонија
  http://www.mtc.gov.mk
 • Агенција за електронски комуникации
  http://www.aec.mk
 • Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
  http://www.avmu.mk
 • Македонска радиотелевизија
  http://www.mrt.com.mk
 • Европска радиодифузна унија
  http://www.ebu.ch
 • Интернационална телекомуникациска унија
  http://www.itu.int