Контакт

This post is also available in: Albanian (Albanian) English (English)

    Contact Us

    Лице за контакт со граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост


    бул Гоце Делчев бр.18

    Телефон +389 (0) 2 3297 135

    marija.nestorova@jpmrd.gov.mk