Контакт

  Contact Us


  Лице за контакт со граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост

  бул Гоце Делчев бр.18

  Телефон +389 (0) 2 3297 135

  marija.nestorova@jpmrd.gov.mk  Лице за прием на пријави од укажуачи именуван од страна ЈП Национална радиодифузија – Скопје

  Платин Сали

  Работно место: Раководител на оддел Планирање и проектирање, Деловна единица Развој и инфраструктура при Секторот за Развој и инвестиции

  бул Гоце Делчев бр.18

  Телефон +389 75 276 282

  platin.sali@jpmrd.gov.mk