Јавни набавки – Огласи, склучени и реализирани договори на ЈП НРД

ТУКА МОЖЕ ДА ГИ НАЈДЕТЕ СИТЕ ОБЈАВЕНИ ОГЛАСИ И СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

 ОБЈАВЕНИ ОГЛАСИ


 

 ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ


 

 ИЗВЕСТУВАЊА ЗА РЕАЛИЗИРАН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА