Јавни повици- Тендери за јавни набавки

Тука може да ги најдете сите објавени огласи за јавни набавки по години соодветно.

Документи


Објави 2019

Отворен Повик 20/2018 АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Отворен Повик 17/2018 DVB-T ОПРЕМА ЛОТ 1. DVB-T ПРЕДАВАТЕЛНА И РЕПЕТИТОРСКА ОПРЕМА, ЛОТ 2. РАДИО РЕЛЕЈНИ ВРСКИ И ЛОТ 3. DVB-T ТРИПЛЕКСЕРИ

Објави 2018

Отворен Повик 17/2018 _DVB-T ОПРЕМА_ ЛОТ 1. DVB-T ПРЕДАВАТЕЛНА И РЕПЕТИТОРСКА ОПРЕМА, ЛОТ 2 РАДИО РЕЛЕЈНИ ВРСКИ ЛОТ 3 DVB T ТРИПЛЕКСЕРИ

Отворен Повик 17/2018 _DVB-T ОПРЕМА_ ЛОТ 1. DVB-T ПРЕДАВАТЕЛНА И РЕПЕТИТОРСКА ОПРЕМА, ЛОТ 2 РАДИО РЕЛЕЈНИ ВРСКИ ЛОТ 3 DVB T ТРИПЛЕКСЕРИ_T.D

Отворен Повик 16/2018_РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МИКРОБРАНОВА ОПРЕМА

Отворен Повик 16/2018_РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МИКРОБРАНОВА ОПРЕМА (EN)

Отворен Повик 16/2018_РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МИКРОБРАНОВА ОПРЕМА TD-16/2018

Отворен Повик 15/2018 _DAB + ПРЕДАВАТЕЛНА И ПРОЦЕСИРАЧКА ОПРЕМА

Отворен Повик 15/2018 _DAB + ПРЕДАВАТЕЛНА И ПРОЦЕСИРАЧКА ОПРЕМА (ЕN)

Отворен Повик 15/2018 _DAB + ПРЕДАВАТЕЛНА И ПРОЦЕСИРАЧКА ОПРЕМА – TD 15/2018

Отворен повик 06 2018

Огласи за јавни набавки за 2018 година