Финансиски извештаи за работењето на ЈП НРД

Овде може да ги најдете финансиските извештаи за работењето по години соодветно.

Документи 2021

Документи 2020

Документи 2019

Документи 2018


Документи 2017