Drejtori

This post is also available in: mkмакедонски (Macedonian) enEnglish (English)

Admirim Aliti mori pozitën Drejtor i NP Radiodifuzioni Nacional më 20 Dhjetor, 2018.

Mr. Admirim Aliti ka më shumë se 10 vjet përvojë pune në sektorin privat brenda dhe jashtë shtetit të Maqedonisë së Veriut, si dhe përvojë në sferën akademike, pasiqë vjen nga pozita e asistentit të disa lëndëve në Fakultetin e Shkencave të Informatikës, Universiteti “Nënë Tereza”-Shkup.

Mr. Aliti ka punuar 4 vjet në kompani amerikane, në sektorin e IT-së ku ka qenë në disa pozita dhe përgjegjësi të ndryshme, përfshirë këtu edhe menaxhimin e bazës së të dhënave për më shumë se 6000 klientë. Njëkohësisht në këtë kompani ka bashkëpunuar edhe me ushtrinë amerikane si dhe me qeveri dhe organe të ndryshme ndërkombëtare.

Sa i përket sektorit privat në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ka përvojë si drejtor i një kompanie IT, e cila është e fokusuar në krijimin dhe mirëmbajtjen e produkteve dhe zgjidhjeve softverike. Gjithashtu ka punuar në sektorin energjetik të kompanisë EVN në Maqedoninë e Veriut.

Vizioni i tij si drejtor në NP “Radiodifuzioni Nacional” në Shkup, është që ndërmarrja të ngritet në nivelin dhe shembullin më të mirë nga shtetet e rajonit, në fushën e radiodifuzionit.

Qëllimin dhe misionin e tij, do t’i arrij me:

 • Përmirësim të vazhdueshëm të cilësisë së shërbimeve dhe proceseve;
 • Ndjekje dhe prurje të teknologjive të reja në fushën e radiodifuzionit dhe komunikimeve elektronike;
 • Ndjekje të vazhdueshme të trendeve botërore në domenin e veprimtarisë sëradiodifuzionit;
 • Trajnime konstante të të punësuarve dhe zhvillimin e tyre intelektual;
 • Zhvillim të partneritetit me furnizuesit;
 • Përmirësim të vazhdueshëm të sistemit për menaxhim me kualitetin;
 • Përkushtim dhe pajtueshmëri të plotë me kërkesat e rregulloreve dhe ligjeve në fuqi.

Mr. Aliti ka marrë diplomën e magjistraturës nga Fakulteti i Informatikës, në Universitetin “Line” në Suedi , kurse aktualisht është doktorant në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike, në Universitetin e Europës Juglindore, në Tetovë.

Gjuhët të cilat i flet:

 • Gjuhën shqipe (gjuhë amtare)
 • Gjuhën maqedonase
 • Gjuhën angleze
 • Gjuhën gjermane (pjesërisht)