Vizitë në Lituani për shkëmbim të njohurive rreth NOBP

Me 10 -12 Korrik 2019 një pjesë e Njësisë për Implementimin (PIU) e Projekti Broadband  nga N.P. Radiodifuzioni Nacional,  vizitoi  institucionin publik  Plačiajuostis internetas në Vilnius të Lituanisë, për të përfituar  përvoja nga projektet e tyre të quajtura: RAIN, RAIN-2, PRIP, PRIP 2, objektivat e të cilave ishin zhvillimi i Broadband-it në zonat rurale të Lituanisë. Drejtori i Institucionit publik Plačiajuostis internetas, Z. Gytis Liaugminas dhe Specialistët kryesorë të departamenteve të  ndryshme, folën mbi  informacionet e përgjithshme  mbi kompaninë e [...]

Read more...

Implementimi i DAB + në Republikën e Maqedonisë së Veriut

NP Radiodifuzioni Nacional ka paraqitur me sukses  DAB+ sistemin që është i aftë ti përmbushë kërkesat e pranishme dhe të ardhme të NP RDN, si dhe mundëson futjen e shërbimeve të reja që do të paraqiten si rrjedhojë e procesit të digjitalizimit të transmetimit. Transmetimi Audio Digjital (DAB) është një standard radio digjital për transmetimin e shërbimeve radio audio digjitale, e cila përdoret në shumë vende të botës. Me fillimin e implementimit të DAB + rrjetit në territorin e Republikës së [...]

Read more...

ZËRI I MEDIAVE TË SHËRBIMIT PUBLIK

Radiodifuzioni i Uniot Europian (EBU) organizoi ngjarjen e rradhës të ashtuquajtur “Zëri i mediave të shërbimit publik” në zyrat e EBU-së në Bruksel me 28 Mars 2019. Drejtori i N.P. Radiodifuzioni Nacional (RDN) - Mr. Admirim Aliti përfaqësoi RDN si dhe pati rastin të takohet dhe të diskutoj me zv. Drejtoreshën Gjenerale të Komisionit Europian - Sixtine Bouygues dhe Drejtoreshën për komunikim të EBU-së - Michelle Roverelli. Temat kryesore të konferencës përfshinin: • Sfidat e komunikimit të ‘Europës’; • Mjetet dhe teknikat e [...]

Read more...

Seminari rajonal për Transformimin Digjital në Varshavë

Më 4 dhe 5 Prill 2019 përfaqësuesit e Radiodifuzionit të Unionit Europian (EBU) u mblodhën në selinë e Radio Polonisë në Varshavë për seminarin rajonal mbi Transformimin Digjital. Në seminar kishte përfaqësues të shteteve të ndryshme si: Letonia (Radio e Letonisë), Lituania (LRT), Maqedonia e Veriut (RDN), Moldavia (TRM), Rumania (Radio Rumune) dhe Polonia me përfaqësues nga Radio Polonia dhe Televizioni i Polonisë. Përfaqësues të N.P. Radiodifuzioni Nacional ishin drejtori i RDN-së, Mr. Admirim Aliti,dhe këshilltari Imer Dalipi. Secili anëtar paraqiti gjendjen [...]

Read more...