Author - IT

Takim me homologun Kroat, drejtorin e OIV të Radiodifuzionit të Kroacisë

Takim i frytshëm me homologun Kroat, drejtorin e OIV të Radiodifuzionit të Kroacisë z. Mate Botica, ku biseduam për memorandum bashkëpunimi në fushën e transmetimit të sinjaleve digjitale dhe të rrjetave, si dhe kyçjen e Radiodifuzionit Nacional të Maqedonisë së Veriut në konsorciumin e drejtorive të ngjashme në vendet e Evropës Juglindore. Njëherit, infrastruktura e repetitorëve dhe antenave të Ndërmarrjes tonë do të shfrytëzohet për realizimin e një projekti për monitorim të zjarreve në pjesët malore, për të sinjalizuar organet [...]

Read more...

Lëshimi në përdorim i pajisjeve FM

Ekspertët nga Sektori  për Teknikë të Transmetimit në JP NRD javën e kaluar përfunduan me sukses instalimin dhe vënien në punë të sistemit të transmetimit FM 3 + 1 / 5kW nga prodhuesi RVR - Itali i RDO Boskia. Zbatimi i këtij sistemi të transmetimit do të përmirësojë në mënyrë drastike cilësinë e sinjalit në programet radio MRTV në këtë pjesë të vendit.

Read more...

Masat e deritanishme te JP RDN ne perballimin e krizës me Pandeminë COVID 19

Pas iniciativës së përbashkët të Ministrisë amë (MSHIA) dhe NP Radiodifuzioni Nacional, u miratua një Dekret nga Qeveria e RMV-së, për të mbështetur Radio emetuesit duke i përjashtuar ata nga pagesa për shërbimet që ata përdorin nga NP RDN në formën e qirasë dhe kostot e energjisë elektrike të pajisjeve të tyre nëpërmjet rrjetit shpërndarës ose përmes agregateve për gjithë vitin 2020. Shuma totale që NP RDN fal, d.m.th. nuk e faturon gjatë vitit 2020, për këto kompani për të [...]

Read more...