Author - IT

Директорот на ЈП НРД одржа работна средба со Арбep Адеми

На 13.07.2021 година,  Директорот на ЈП Национална Радиодифузија, Д-р. Festim Halili, реализираше средба  со шефот на пратеничката група на ДУИ, Арбep Адеми. Меѓу друго, тема на дискусија беша и можностите за законски измени за развој на дигитализацијата на услугите на Национална Радиодифузија.

Read more...

Работен координативен состанок меѓу ЈП НРД и НКБК

На 28 мај 2021 година, ЈП Национална Радиодифузија (ЈП НРД) иницираше и одржа работен координативен состанок со Националната Канцеларија за Бродбенд Компетентност НКБК), на кој се дискутираше за повеќе прашања кои произлегуваат од Националниот Оперативен Бродбенд План (НОБП). На почетокот на состанокот претставници на ЈП НРД направија Презентација на податоците кои се потребни за Анализа на состојбата на оптичката инфраструктура изградена со јавни средства, испратени од страна на другите институции. На состанокот се разговараше за успешно завршениот процес на мапирање на [...]

Read more...

Екипата од секторот за енергетика

Екипата од секторот за енергетика вршат контрола на системите за осветлување на антенските столбови, состојба на електрични броила и агрегатите во мрежите на Јавното Претпријатие “Национална Радиодифузија”.

Read more...

ЈП НРД со високо структурирано темпо успешно го заврши просецот на мапирање на сите Јавни Институции, Општини

Според точка 1.9. од Национален оперативен бродбенд план – Мапирање на јавни институции и општини, ЈП Национална радиодифузија обезбеди ГИС платформа за мапирање на : Листа на јавни институции (групирани по видови и населени места), кои ќе се поврзат на мрежните јазли на НТОМ Листа на институции кои спаѓаат под општините Листата на јавни институции се состои од: образовни институции (училишта, универзитети, библиотеки, истражувачки центри), здравствени институции (болници, амбуланти, здравствени домови), министерства, судови и други државни органи и тела. Во [...]

Read more...

Секторот за Развој и Инвестиции

Секторот за Развој и Инвестиции изврши мерење  на јачината на електричното поле на ТВ и ФМ сигнали на Македонската Радио Телевизија на РДО Попова Шапка.

Read more...

Екипата од секторот за енергетика

Екипата од секторот за енергетика вршат контрола  на системите за осветлување на  антенските столбови, состојба на електрични броила и агрегатите во мрежите на Јавното Претпријатие “Национална Радиодифузија”. .

Read more...

Средба со директорот на Радиодифузија на Хрватска OIV

Конструктивна средба со својот Хрватски колега, директорот на Радиодифузија на Хрватска OIV, г. Мате Ботица, на која разговаравме за мeморандумот за соработка во областа на емитување дигитални сигнали и на мрежите, како и вклучување на ЈП Национална Радиодифузија на Република Северна Македонија на конзорциум на директорите на земјите слични со Југо-Источните Европски земји. Имено, инфраструктурата на репетиторите и антените на нашето претпријатие за реализација на проектот за следење на пожарите co планинскиот дел, за да се сигнализира соодветниот стручен орган [...]

Read more...

Пуштање во работа на ФМ опрема

Стручните лица oд секторот Емисиона техника во ЈП НРД минатата недела успешно завршија со монтажа и пуштање во работа на ФМ предавателен систем 3+1 / 5kW од производителот RVR - Италија  на РДО Боскија. Со пуштање во работа на овој предавателен систем драстично ќе се подобри квалитетот на сигналот на радио програмите на МРТВ во овој дел од државата.

Read more...

Финансиски мерки на ЈП НРД во надминувањето на кризата со Ковид 19

По заедничката иницијава на Ресорно Министерство (МИОА) и ЈП НРД се донесе Уредба од страна на Влада на РСМ, кон пооддршка на сите комитенти на нашето претпријатие - Радио Куќи преку ослободување од плаќање за услугите кои ги користат од ЈП НРД во вид на закупнина и трошокот за електрично напојување на нивната опрема преку дистрибутивната мрежа или пак преку агрегати за цела 2020-та година. Вкупниот износ кој ЈП НРД го отстапува, односно нема го фактурира во текот на 2020-та [...]

Read more...