Author - admin

Дводневен регионален семинар за “Дигитална трансформација” од EBU во Тбилиси

На 13-14 Фебруари 2019 година во Тбилиси, Грузија се одржа дводневнaтa регионална конференција "Дигитална трансформација" организирана од Европската Радиодифузна Унија (EBU), чиј домаќин беше First Channel (GPB). На настанот присуствуваа претставници на јавните радиодифузери од десет земји, меѓу кои и Германија, Турција, Украина, Молдавиа и Република Северна Македонија. Главната цел на конференцијата беше размена на искуствата од областа на дигиталните технологии меѓу регионалните јавни радиодифузери. М-р. Адмирам Алити, директор на Јавното претпријатие Македонска Радиодифузија коментираше за значењето на настанот [...]

Read more...