Author - admin

ГЛАСОТ НА МЕДИУМИТЕ ЗА ЈАВНИ УСЛУГИ

Европската Радиодифузна Унија (EBU) беше домаќин на следниот настан наречен "Гласот на медиуми за јавните услуги" во своите канцеларии во Брисел на 28 март 2019 година. Директорот на Ј.П. Национална радиодифузија (НРД), М-р. Адмирим Алити, како претставник на НРД имаше прилика да се сретне и да дискутира со заменик Генералниот Директор на Европската Комисија - Sixtine Bouyges и директорката за комуникација на EBU - Michelle Roverelli. Главните теми на конференцијата беа: Предизвик за ‘Европска’ комуникација; Алатки и техники за ангажирање на [...]

Read more...

Регионална работилница за Дигитална Трансформација во Варшава

На 4 и 5 април 2019 година членовите на  Европската Радиодифузна Унија (EBU) се собрале во седиштето на Полското Радио во Варшава, за регионална работилница за Дигитална Трансформација. Регионот беше застапуван од  членови на Латвија (Латвиско радио), Литванија (ЛРТ), Северна Македонија (НРД), Молдавија (ТРМ), Романија (Романски радио) и Полска со претставници од Полското Радио и Полската Телевизија. Претставници на Ј.П. Национална Радиодифузија беа директорот на Националната радиодифузија  М-р . Адмирим Алити и Советникот - Имер Далипи. Секој член ја презентираше моменталната состојба [...]

Read more...

Дводневен регионален семинар за “Дигитална трансформација” од EBU во Тбилиси

На 13-14 Фебруари 2019 година во Тбилиси, Грузија се одржа дводневнaтa регионална конференција "Дигитална трансформација" организирана од Европската Радиодифузна Унија (EBU), чиј домаќин беше First Channel (GPB). На настанот присуствуваа претставници на јавните радиодифузери од десет земји, меѓу кои и Германија, Турција, Украина, Молдавиа и Република Северна Македонија. Главната цел на конференцијата беше размена на искуствата од областа на дигиталните технологии меѓу регионалните јавни радиодифузери. М-р. Адмирам Алити, директор на Јавното претпријатие Македонска Радиодифузија коментираше за значењето на настанот [...]

Read more...