Author - admin

ЈАВЕН ОГЛАС бр.02/2019

Врз основа на член 22 став 1 алинеја 1 од Закон за работните односи („Службен весник на Република Македонија, 6р. 60/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09,50/10,52/10,124/10,47/11,11/12,39/12,13/13,25/13,170/13,187/13,113/14,20/15,33/15,72/15,129/15,27/16113/14,20/2015,33/2015,72/2015,129/2015,27/2016,134/2016 и 120/2018, согласно член 19 од Статутот на Јавното претпријатие Македонска радиодифузијаСкопје, како и известувањето за одобрени финансиски средства за вработување од Министерството за финансии на Република Северна Македонија бр.03-1625/4 од 23.12.2019  година, а согласно Одлука за објавување на јавен оглас бр. 04-2037/1 од 27.12.2019  година, ЈП Македонска радиодифузија - Скопје објавува: ЈАВЕН ОГЛАС бр.02/2019 за [...]

Read more...

Средба со менаџментот на Хрватска Радиодифузиа

Менаџментот на радиодифузиа на Хрватска- OIV одржал серија билатерални средби за иднината на дигитално радиодифузно работење, од кои ја истакнуваат средбата што се одржа со менаџментот на Јавното претпријатие Национална Радиодифузија на Р.Северна Македонија, што се одржа на 27 ноември 2019 година. Во седиштето на менаџментот за предаватели и врски, Директорот на ЈП НРД, М-р Адмирим Алити заедно со заменик директорот Абдула Бајрами и советникот Имер Далипи беа причекани од директорот на Радиодифузаија на Хрватска, Mate Boticа, и неговите соработници [...]

Read more...

Монтажа на DVB-T филтерски келии

МРД во изминатиот период август 2019 година ја започна првата фаза од демонтажа, монтажа и инсталирање на DVB-T филтерски келии со критична маска и преподесување на DVB-T предаватели и репетитори на нови канали и пуштање во работа поради имплементација на Одлуката на Европскиот Парламент 2017/899 од 17.05.2019. Во овој период успешно е извршена демонтажа, монтажа и инсталирање на DVB-T филтерски келии со критична маска и преподесување на DVB-T предаватели и репетитори на нови RF канали и пуштање во работа на [...]

Read more...

Монтажа на ФМ опрема

ЈП Национална Радиодифузија во изминатиот период јули – септември 2019 година ја започна втората фаза од проектот “Зајакнување на ТВ и ФМ сигналите во граничните делови на Р.С.Македонија и Воведување на динамички сигнал за поквалитетно следење на трите програми на Македонско радио на територијата на Р.С. Македонија”. Во овој период успешно е монтирана ФМ предавателна и процесирачка опрема на радиодифузните објекти Беласица, Стогово и Попова Шапка. Монтиран е ФМ предавателен систем 3+1 од реномираниот производител RVR од Италија. Сите ФМ предаватели [...]

Read more...

Посета на годинешниот Меѓународен конгрес за радиодифузија во Амстердам – IBC

Директорот на Јавното претпријатие Национална Радиодифузија на Северна Македонија, М-р. Адмирим Алити, присуствуваше на Меѓународниот Конгрес за Радиодифузија (IBC), познато како највлијателен Конгрес во светот во областа на радиодифузија. IBC е независно тело во сопственост на шест партнерски тела: IABM, IEEE, IET, RTS, SCTE и SMPTE, со стручен персонал кој работи на создавање на исклучително искуство во IBC. Оваа година, Меѓународниот Конгрес за Радиодифузија (IBC) се одржа на 13-17 септември во Конгресниот центар RAI во Амстердам, Холандија. За време на конгресот, директорот [...]

Read more...

Посета во Литванија за размена на искуства во делот на НОБП

Од  10 - 12 јули 2019 година, дел од единицата за имплементација (PIU) на Бродбенд проектот од ЈП НРД, ја посети јавната установа Plačiajuostis internetas во Вилнус, Литванија, за да стекнат искуствa од нивните проекти наречени: RAIN, RAIN-2, PRIP, PRIP 2, чија цел се Broadband услугите во руралните зони на Литванија. Директорот на Plačiajuostis internetas, г-дин Gytis Liaugminas и  главните специјалисти зборуваа околу општите информации за компанијата и за   имплементацијата на Broadband проектите. Тие го истакнаа своето искуство во реализацијата на [...]

Read more...

Implementimi i DAB + në Republikën e Maqedonisë së Veriut

NP Radiodifuzioni Nacional ka paraqitur me sukses  DAB+ sistemin që është i aftë ti përmbushë kërkesat e pranishme dhe të ardhme të NP RDN, si dhe mundëson futjen e shërbimeve të reja që do të paraqiten si rrjedhojë e procesit të digjitalizimit të transmetimit. Transmetimi Audio Digjital (DAB) është një standard radio digjital për transmetimin e shërbimeve radio audio digjitale, e cila përdoret në shumë vende të botës. Me fillimin e ndërtimit të DAB + rrjetit në territorin e Republikës së [...]

Read more...

Воведување на DAB+ во Р.С. Македонија

ЈП МРД успешно го воведе DAB+ системот кој е способен да ги задоволи сегашните и идни потреби на ЈП МРД како и да овозможи воведување на нови сервиси кои ќе произлезат со процесот на дигитализација во радиодифузијата. DAB - Digital audio broadcasting е дигитален радио стандард за емитување на дигитални аудио радио услуги кој се користи во многу земји во светот. Со почеток на изградбата на DAB+ мрежа на територијата на Р.С.Македонија се обезбедува: квалитетен дигитален радио сигнал и можност за користење [...]

Read more...

Воведување на DAB+ во Р.С. Македонија

ЈП МРД успешно го воведе DAB+ системот кој е способен да ги задоволи сегашните и идни потреби на ЈП МРД како и да овозможи воведување на нови сервиси кои ќе произлезат со процесот на дигитализација во радиодифузијата. DAB - Digital audio broadcasting е дигитален радио стандард за емитување на дигитални аудио радио услуги кој се користи во многу земји во светот. Со почеток на изградбата на DAB+ мрежа на територијата на Р.С.Македонија се обезбедува: квалитетен дигитален радио сигнал и можност за користење [...]

Read more...