Author - admin

Vizitë në Kongresin Ndërkombëtar të Transmetimit në Amsterdam- IBC

Drejtori i Radiodifuzionit Nacional të Maqedonisë së Veriut, Mr. Admirim Aliti, mori pjesë në Kongresin Ndërkombëtar të Transmetimit (IBC), ndryshe njihet si Kongresi me influencë më të madhe botërore në këtë fushë. IBC është një organ i pavarur, në pronësi të gjashtë organeve partnere: IABM, IEEE, IET, RTS, SCTE dhe SMPTE, me një staf profesional të cilët kujdesen për të krijuar një përvojë të jashtëzakonshme të IBC. Këtë vit Kongresi Ndërkombëtar i Transmetimit (IBC) u mbajt më 13-17 Shtator në qendrën [...]

Read more...

Vizitë në Kongresin Ndërkombëtar të Transmetimit në Amsterdam – IBC

Drejtori i Radiodifuzionit Nacional të Maqedonisë së Veriut, Mr. Admirim Aliti,  mori pjesë në Kongresin Ndërkombëtar të Transmetimit (IBC), ndryshe njihet si Kongresi me influencë më të madhe botërore në këtë fushë. IBC është një organ i pavarur, në pronësi të gjashtë organeve partnere: IABM, IEEE, IET, RTS, SCTE dhe SMPTE, me një staf profesional të cilët kujdesen për të krijuar një përvojë të jashtëzakonshme të IBC. Këtë vit Kongresi Ndërkombëtar i Transmetimit (IBC) u mbajt më 13-17 Shtator në qendrën [...]

Read more...

Vizitë në Lituani për shkëmbim të njohurive rreth NOBP

Me 10 -12 Korrik 2019 një pjesë e Njësisë për Implementimin (PIU) e Projekti Broadband  nga N.P. Radiodifuzioni Nacional,  vizitoi  institucionin publik  Plačiajuostis internetas në Vilnius të Lituanisë, për të përfituar  përvoja nga projektet e tyre të quajtura: RAIN, RAIN-2, PRIP, PRIP 2, objektivat e të cilave ishin zhvillimi i Broadband-it në zonat rurale të Lituanisë. Drejtori i Institucionit publik Plačiajuostis internetas, Z. Gytis Liaugminas dhe Specialistët kryesorë të departamenteve të  ndryshme, folën mbi  informacionet e përgjithshme  mbi kompaninë e [...]

Read more...

Implementimi i DAB + në Republikën e Maqedonisë së Veriut

NP Radiodifuzioni Nacional ka paraqitur me sukses  DAB+ sistemin që është i aftë ti përmbushë kërkesat e pranishme dhe të ardhme të NP RDN, si dhe mundëson futjen e shërbimeve të reja që do të paraqiten si rrjedhojë e procesit të digjitalizimit të transmetimit. Transmetimi Audio Digjital (DAB) është një standard radio digjital për transmetimin e shërbimeve radio audio digjitale, e cila përdoret në shumë vende të botës. Me fillimin e implementimit të DAB + rrjetit në territorin e Republikës së [...]

Read more...

ZËRI I MEDIAVE TË SHËRBIMIT PUBLIK

Radiodifuzioni i Uniot Europian (EBU) organizoi ngjarjen e rradhës të ashtuquajtur “Zëri i mediave të shërbimit publik” në zyrat e EBU-së në Bruksel me 28 Mars 2019. Drejtori i N.P. Radiodifuzioni Nacional (RDN) - Mr. Admirim Aliti përfaqësoi RDN si dhe pati rastin të takohet dhe të diskutoj me zv. Drejtoreshën Gjenerale të Komisionit Europian - Sixtine Bouygues dhe Drejtoreshën për komunikim të EBU-së - Michelle Roverelli. Temat kryesore të konferencës përfshinin: • Sfidat e komunikimit të ‘Europës’; • Mjetet dhe teknikat e [...]

Read more...

Seminari rajonal për Transformimin Digjital në Varshavë

Më 4 dhe 5 Prill 2019 përfaqësuesit e Radiodifuzionit të Unionit Europian (EBU) u mblodhën në selinë e Radio Polonisë në Varshavë për seminarin rajonal mbi Transformimin Digjital. Në seminar kishte përfaqësues të shteteve të ndryshme si: Letonia (Radio e Letonisë), Lituania (LRT), Maqedonia e Veriut (RDN), Moldavia (TRM), Rumania (Radio Rumune) dhe Polonia me përfaqësues nga Radio Polonia dhe Televizioni i Polonisë. Përfaqësues të N.P. Radiodifuzioni Nacional ishin drejtori i RDN-së, Mr. Admirim Aliti,dhe këshilltari Imer Dalipi. Secili anëtar paraqiti gjendjen [...]

Read more...