Author - admin

Монтажа на DVB-T филтерски келии

МРД во изминатиот период август 2019 година ја започна првата фаза од демонтажа, монтажа и инсталирање на DVB-T филтерски келии со критична маска и преподесување на DVB-T предаватели и репетитори на нови канали и пуштање во работа поради имплементација на Одлуката на Европскиот Парламент 2017/899 од 17.05.2019. Во овој период успешно е извршена демонтажа, монтажа и инсталирање на DVB-T филтерски келии со критична маска и преподесување на DVB-T предаватели и репетитори на нови RF канали и пуштање во работа на [...]

Read more...

Монтажа на ФМ опрема

ЈП Национална Радиодифузија во изминатиот период јули – септември 2019 година ја започна втората фаза од проектот “Зајакнување на ТВ и ФМ сигналите во граничните делови на Р.С.Македонија и Воведување на динамички сигнал за поквалитетно следење на трите програми на Македонско радио на територијата на Р.С. Македонија”. Во овој период успешно е монтирана ФМ предавателна и процесирачка опрема на радиодифузните објекти Беласица, Стогово и Попова Шапка. Монтиран е ФМ предавателен систем 3+1 од реномираниот производител RVR од Италија. Сите ФМ предаватели [...]

Read more...

Посета на годинешниот Меѓународен конгрес за радиодифузија во Амстердам – IBC

Директорот на Јавното претпријатие Национална Радиодифузија на Северна Македонија, М-р. Адмирим Алити, присуствуваше на Меѓународниот Конгрес за Радиодифузија (IBC), познато како највлијателен Конгрес во светот во областа на радиодифузија. IBC е независно тело во сопственост на шест партнерски тела: IABM, IEEE, IET, RTS, SCTE и SMPTE, со стручен персонал кој работи на создавање на исклучително искуство во IBC. Оваа година, Меѓународниот Конгрес за Радиодифузија (IBC) се одржа на 13-17 септември во Конгресниот центар RAI во Амстердам, Холандија. За време на конгресот, директорот [...]

Read more...

Посета во Литванија за размена на искуства во делот на НОБП

Од  10 - 12 јули 2019 година, дел од единицата за имплементација (PIU) на Бродбенд проектот од ЈП НРД, ја посети јавната установа Plačiajuostis internetas во Вилнус, Литванија, за да стекнат искуствa од нивните проекти наречени: RAIN, RAIN-2, PRIP, PRIP 2, чија цел се Broadband услугите во руралните зони на Литванија. Директорот на Plačiajuostis internetas, г-дин Gytis Liaugminas и  главните специјалисти зборуваа околу општите информации за компанијата и за   имплементацијата на Broadband проектите. Тие го истакнаа своето искуство во реализацијата на [...]

Read more...

Implementimi i DAB + në Republikën e Maqedonisë së Veriut

NP Radiodifuzioni Nacional ka paraqitur me sukses  DAB+ sistemin që është i aftë ti përmbushë kërkesat e pranishme dhe të ardhme të NP RDN, si dhe mundëson futjen e shërbimeve të reja që do të paraqiten si rrjedhojë e procesit të digjitalizimit të transmetimit. Transmetimi Audio Digjital (DAB) është një standard radio digjital për transmetimin e shërbimeve radio audio digjitale, e cila përdoret në shumë vende të botës. Me fillimin e ndërtimit të DAB + rrjetit në territorin e Republikës së [...]

Read more...

Воведување на DAB+ во Р.С. Македонија

ЈП МРД успешно го воведе DAB+ системот кој е способен да ги задоволи сегашните и идни потреби на ЈП МРД како и да овозможи воведување на нови сервиси кои ќе произлезат со процесот на дигитализација во радиодифузијата. DAB - Digital audio broadcasting е дигитален радио стандард за емитување на дигитални аудио радио услуги кој се користи во многу земји во светот. Со почеток на изградбата на DAB+ мрежа на територијата на Р.С.Македонија се обезбедува: квалитетен дигитален радио сигнал и можност за користење [...]

Read more...

Воведување на DAB+ во Р.С. Македонија

ЈП МРД успешно го воведе DAB+ системот кој е способен да ги задоволи сегашните и идни потреби на ЈП МРД како и да овозможи воведување на нови сервиси кои ќе произлезат со процесот на дигитализација во радиодифузијата. DAB - Digital audio broadcasting е дигитален радио стандард за емитување на дигитални аудио радио услуги кој се користи во многу земји во светот. Со почеток на изградбата на DAB+ мрежа на територијата на Р.С.Македонија се обезбедува: квалитетен дигитален радио сигнал и можност за користење [...]

Read more...

ГЛАСОТ НА МЕДИУМИТЕ ЗА ЈАВНИ УСЛУГИ

Европската Радиодифузна Унија (EBU) беше домаќин на следниот настан наречен "Гласот на медиуми за јавните услуги" во своите канцеларии во Брисел на 28 март 2019 година. Директорот на Ј.П. Национална радиодифузија (НРД), М-р. Адмирим Алити, како претставник на НРД имаше прилика да се сретне и да дискутира со заменик Генералниот Директор на Европската Комисија - Sixtine Bouyges и директорката за комуникација на EBU - Michelle Roverelli. Главните теми на конференцијата беа: Предизвик за ‘Европска’ комуникација; Алатки и техники за ангажирање на [...]

Read more...

Регионална работилница за Дигитална Трансформација во Варшава

На 4 и 5 април 2019 година членовите на  Европската Радиодифузна Унија (EBU) се собрале во седиштето на Полското Радио во Варшава, за регионална работилница за Дигитална Трансформација. Регионот беше застапуван од  членови на Латвија (Латвиско радио), Литванија (ЛРТ), Северна Македонија (НРД), Молдавија (ТРМ), Романија (Романски радио) и Полска со претставници од Полското Радио и Полската Телевизија. Претставници на Ј.П. Национална Радиодифузија беа директорот на Националната радиодифузија  М-р . Адмирим Алити и Советникот - Имер Далипи. Секој член ја презентираше моменталната состојба [...]

Read more...