This post is also available in: mkмакедонски (Macedonian) enEnglish (English)

Lajme

May 2021

Takim me drejtorin e AKE

Sot, me 10.05.2021, drejtori i NP Radiodifuzioni Nacional, D-r Festim Halili, realizoi takim me drejtorin e Agjencionit për Komunikime Elektronike, Z. Jeton Akiku. Në takimin e sotëm, temë diskutimi ishin bashkërëndimi dhe koordinimi i aktiviteteve në interes të qytetarëve dhe fushëveprimeve të përbashkëta të dy institucioneve tona. Agjenda evropiane digjitale për Ballkanin Perendimor paraqet bërthamën e lehtësimit të jetës së qytetarëve duke u bazuar në: Investimet në konektivitetin e rrjetit broadband (brez i gjerë) Rritja e sigurisë kibernetike dhe digjitalizimit të industrisë Forcimi i [...]

March 2021

Drejtori i NP RDN, D-r Festim Halili, mbajti mbledhje me drejtorët e AKE dhe Radios Nacionale

Sot, më 01.03. 2021, në hapsirat e NP Radiodifuzioni Nacional -Shkup (RDN), u realizua mbledhja në të cilën morën pjesë drejtorët e NP Radiodifuzioni Nacional – z. Festim Halili, Agjencisë për Komunikime Elektronike – z. Jeton Akiku dhe Radios Nacionale –  znj. Ajtene Vlasaku Mehmeti, si dhe stafi teknik, ku u diskutuan disa gjëra të rëndësishme, si më poshtë:   Mundësitë teknike për caktimin e frekuencave për realizimin e rrjetit të katërt të radio programit nacional nga pikat e NP Radiodifuzioni [...]

Drejtori i NP RDN, D-r Festim Halili, mbajti mbledhje me drejtorët e AKE dhe Radios së Maqedonisë

Sot, më 01.03. 2021, në hapsirat e NP Radiodifuzioni Nacional -Shkup (RDN), u realizua mbledhja në të cilën morën pjesë drejtorët e NP Radiodifuzioni Nacional - z. Festim Halili, Agjencisë për Komunikime Elektronike - z. Jeton Akiku dhe Radios së Maqedonasë -  znj. Ajtene Vlasaku Mehmeti, si dhe stafi teknik, ku u diskutuan disa gjëra të rëndësishme, si më poshtë:   Mundësitë teknike për caktimin e frekuencave për realizimin e rrjetit të katërt të radio programit nacional nga pikat e NP [...]

June 2020

Lëshimi në përdorim i pajisjeve FM

Ekspertët nga Sektori  për Teknikë të Transmetimit në JP NRD javën e kaluar përfunduan me sukses instalimin dhe vënien në punë të sistemit të transmetimit FM 3 + 1 / 5kW nga prodhuesi RVR - Itali i RDO Boskia. Zbatimi i këtij sistemi të transmetimit do të përmirësojë në mënyrë drastike cilësinë e sinjalit në programet radio MRTV në këtë pjesë të vendit.

Masat e deritanishme te JP RDN ne perballimin e krizës me Pandeminë COVID 19

Pas iniciativës së përbashkët të Ministrisë amë (MSHIA) dhe NP Radiodifuzioni Nacional, u miratua një Dekret nga Qeveria e RMV-së, për të mbështetur Radio emetuesit duke i përjashtuar ata nga pagesa për shërbimet që ata përdorin nga NP RDN në formën e qirasë dhe kostot e energjisë elektrike të pajisjeve të tyre nëpërmjet rrjetit shpërndarës ose përmes agregateve për gjithë vitin 2020. Shuma totale që NP RDN fal, d.m.th. nuk e faturon gjatë vitit 2020, për këto kompani për të [...]

Masat e deritanishme te JP RDN ne perballimin e krizës me Pandeminë COVID 19

Pas iniciativës së përbashkët të Ministrisë amë (MSHIA) dhe NP Radiodifuzioni Nacional, u miratua një Dekret nga Qeveria e RMV-së, për të mbështetur Radio emetuesit duke i përjashtuar ata nga pagesa për shërbimet që ata përdorin nga NP RDN në formën e qirasë dhe kostot e energjisë elektrike të pajisjeve të tyre nëpërmjet rrjetit shpërndarës ose përmes agregateve për gjithë vitin 2020. Shuma totale që NP RDN fal, d.m.th. nuk e faturon gjatë vitit 2020, për këto kompani për të [...]

Të reja
Dokumente
Galeria
Rreth nesh

Televizioni Digjital