Директорот на ЈП НРД одржа работна средба со Арбep Адеми

Директорот на ЈП НРД одржа работна средба со Арбep Адеми

На 13.07.2021 година,  Директорот на ЈП Национална Радиодифузија, Д-р. Festim Halili, реализираше средба  со шефот на пратеничката група на ДУИ, Арбep Адеми. Меѓу друго, тема на дискусија беша и можностите за законски измени за развој на дигитализацијата на услугите на Национална Радиодифузија.

Read more...

Работен координативен состанок меѓу ЈП НРД и НКБК

На 28 мај 2021 година, ЈП Национална Радиодифузија (ЈП НРД) иницираше и одржа работен координативен состанок со Националната Канцеларија за Бродбенд Компетентност НКБК), на кој се дискутираше за повеќе прашања кои произлегуваат од Националниот Оперативен Бродбенд План (НОБП). На почетокот на состанокот претставници на ЈП НРД направија Презентација на податоците кои се потребни за Анализа на состојбата на оптичката инфраструктура изградена со јавни средства, испратени од страна на другите институции. На состанокот се разговараше за успешно завршениот процес на мапирање на [...]

Read more...

Канцеларијата за Менаџирање со Меѓународни Проекти

Цели ЈП Национална Радиодифузија формираше работна гурпа која ќе ја претставува Канцеларијата за Менаџирање со Меѓународни Проекти со соодветниот раководител и членови на работната група чија задача е да извршат регистрација на претпријатието во меѓународни платформи за проекти за надградба на актуелната технологија со која располага претприатието, како и воспоставување на иновативна технологија, партнершип со претпијатија и институции кои се поврзани со оваа област.   Канцеларијата има задача да воспостави комуникација со Секторот за меѓународни проекти во Министерството за финансии, Секретаријатот за [...]

Read more...

Екипата од секторот за енергетика

Екипата од секторот за енергетика вршат контрола на системите за осветлување на антенските столбови, состојба на електрични броила и агрегатите во мрежите на Јавното Претпријатие “Национална Радиодифузија”.

Read more...

ЈП НРД со високо структурирано темпо успешно го заврши просецот на мапирање на сите Јавни Институции, Општини

Според точка 1.9. од Национален оперативен бродбенд план – Мапирање на јавни институции и општини, ЈП Национална радиодифузија обезбеди ГИС платформа за мапирање на : Листа на јавни институции (групирани по видови и населени места), кои ќе се поврзат на мрежните јазли на НТОМ Листа на институции кои спаѓаат под општините Листата на јавни институции се состои од: образовни институции (училишта, универзитети, библиотеки, истражувачки центри), здравствени институции (болници, амбуланти, здравствени домови), министерства, судови и други државни органи и тела. Во [...]

Read more...

Секторот за Развој и Инвестиции

Секторот за Развој и Инвестиции изврши мерење  на јачината на електричното поле на ТВ и ФМ сигнали на Македонската Радио Телевизија на РДО Попова Шапка.

Read more...

Екипата од секторот за енергетика

Екипата од секторот за енергетика вршат контрола  на системите за осветлување на  антенските столбови, состојба на електрични броила и агрегатите во мрежите на Јавното Претпријатие “Национална Радиодифузија”. .

Read more...

ЈП Национална Радиодифузија е дел од најновото меѓународно издание во публикацијата BUSINESS DIRECTORY OF NORTH MACEDONIA 2020/21

ЈП Национална Радиодифузија е дел од најновото меѓународно издание во публикацијата BUSINESS DIRECTORY OF NORTH MACEDONIA 2020/21. Во ова публикација генерално се вклучени активностите на нашето претпријатие, како претпријатие со долгогодишно искуство од јавен интерес во областа на електронските комуникации. 👉 Линк

Read more...

Средба со директорот на АЕК

Денеска, на 10.05.2021 година,  Директорот на ЈП Национална Радиодифузија, Д-р. Фестим Халили, реализираше средба со директорот на Агенцијата за електронски комуникации, г. Јетон Акику. На денешната средба тема на дискусија беа координација и систематизација на активностите во интерес на граѓаните и заедничките области на нашите две институции. Дигитална европска агенда за Западен Балкан претставува јадро за олеснување на животот на граѓаните која се заснова на:  Инвестиции во поврзување на бродбенд мрежа (широк опсег)  Зголемување на сајбер безбедноста и автоматизација на индустријата Зајакнување на дигиталната [...]

Read more...