Директорот на ЈП НРД одржа работна средба со Министерот за финансии

Директорот на ЈП НРД одржа работна средба со Министерот за финансии

На 13.04.2021 година,  Директорот на ЈП Национална Радиодифузија, Д-р. Festim Halili, реализираше средба  со буџетскиот архитект на државата, Министерот за финансии Д-р Fatmir Besimi.

Беа разгледани повеќе теми, но фокусот беше насочен кон можноста за дигитализација на националните радиодифузни услуги и управување со брз оптички интернет во земјата.