Канцеларијата за Менаџирање со Меѓународни Проекти

Канцеларијата за Менаџирање со Меѓународни Проекти

Цели

  • ЈП Национална Радиодифузија формираше работна гурпа која ќе ја претставува Канцеларијата за Менаџирање со Меѓународни Проекти со соодветниот раководител и членови на работната група чија задача е да извршат регистрација на претпријатието во меѓународни платформи за проекти за надградба на актуелната технологија со која располага претприатието, како и воспоставување на иновативна технологија, партнершип со претпијатија и институции кои се поврзани со оваа област.

 

  • Канцеларијата има задача да воспостави комуникација со Секторот за меѓународни проекти во Министерството за финансии, Секретаријатот за Европски Прашања, други релевантни институции како и Универзитети за истражувачки цели и друго.

Контактирајте не

бул Гоце Делчев бр.18
++ 389 (0)2 3297 126