Средба со директорот на Радиодифузија на Хрватска OIV

Средба со директорот на Радиодифузија на Хрватска OIV

Конструктивна средба со својот Хрватски колега, директорот на Радиодифузија на Хрватска OIV, г. Мате Ботица, на која разговаравме за мeморандумот за соработка во областа на емитување дигитални сигнали и на мрежите, како и вклучување на ЈП Национална Радиодифузија на Република Северна Македонија на конзорциум на директорите на земјите слични со Југо-Источните Европски земји.
Имено, инфраструктурата на репетиторите и антените на нашето претпријатие за реализација на проектот за следење на пожарите co планинскиот дел, за да се сигнализира соодветниот стручен орган за да можат да превземат навремено соодветни мерки.