Средба со директорот на Радиодифузија на Хрватска OIV

Средба со директорот на Радиодифузија на Хрватска OIV

This post is also available in: Albanian (Albanian)

Конструктивна средба со својот Хрватски колега, директорот на Радиодифузија на Хрватска OIV, г. Мате Ботица, на која разговаравме за мeморандумот за соработка во областа на емитување дигитални сигнали и на мрежите, како и вклучување на ЈП Национална Радиодифузија на Република Северна Македонија на конзорциум на директорите на земјите слични со Југо-Источните Европски земји.
Имено, инфраструктурата на репетиторите и антените на нашето претпријатие за реализација на проектот за следење на пожарите co планинскиот дел, за да се сигнализира соодветниот стручен орган за да можат да превземат навремено соодветни мерки.