Секторот за Развој и Инвестиции

Секторот за Развој и Инвестиции

This post is also available in: македонски (Macedonian)English (English)

Sektori për Zhvillim dhe Investime sot në Objektin Radiodifuziv në Kodrën e Diellit, realizoi matjen e intenzitetit të fushës elektrike së sinjaleve të TV-së dhe FM të Radio Televizionit të Maqedonisë