Пуштање во работа на ФМ опрема

Пуштање во работа на ФМ опрема

This post is also available in: Albanian (Albanian)

Стручните лица oд секторот Емисиона техника во ЈП НРД минатата недела успешно завршија со монтажа и пуштање во работа на ФМ предавателен систем 3+1 / 5kW од производителот RVR – Италија  на РДО Боскија.

Со пуштање во работа на овој предавателен систем драстично ќе се подобри квалитетот на сигналот на радио програмите на МРТВ во овој дел од државата.