Презентација на директорот Д-р Фестим Халили во меѓународна конференција подржана од Европската комисија

Презентација на директорот Д-р Фестим Халили во меѓународна конференција подржана од Европската комисија

Презентиравме научни истражувања за развојот на вештачката интелигенција и нејзината применливост во Западен Балкан.

Со тоа заврши одличната меѓународна конференција поддржана од Европската комисија  (JRC).

Создаваме мрежа на државни институции, академска заедница, граѓанско општество и бизниси во имплементација на дигитални трансформации, податоци и вештачка интелигенција.