Eмитување на нови ТВ канали во МРТ

Eмитување на нови ТВ канали во МРТ

Со цел реализација на препораките од влада на Република Северна Македонија ЈРП МРТ да отпочне со емитување на нов детски канал (програмски сервис) “МРТ5“ како и долго најавуваниот Спортско – забавен канал (програмски сервис) “МРТ3“, наменет за поширока публика, ЈП НРД-Скопје преку сериозен инвестициски зафат и елиминирање на контингенции овозможи инкрементална промена и достигнување на целите.

Апологетите на ЈП НРД-Скопје благодарејќи на пермисивниот карактер креираа неопходна синергија со техничките лица од ЈРП МРТ преку еден терминолошки плурализам. Инкорпорирањето на новите сервиси МРТ3 и МРТ5 со веќе постојните МРТ1, МРТ2, Собраниски канал, опфаќаше комплетно пресетирање на Headend-от за DVB-T во Центарот за врски при ЈП-НРД-Скопје, оптимизација на процесите и контрола на квалитет на сигналите.

Емитуваните сигнали се со висок квалитет, висока (HD) и стандардна (SD) резолуција, спакувани во два транспортни стримови т.н. мултиплекси и истите овозможуваат остварување на базичните и инструментални вредности за граѓаните на РСМ.