Национална Радиодифузија со нови теренски возила

Национална Радиодифузија со нови теренски возила

Ј.П. Национална Радиодифузија- Скопје го обнови возниот парк со две нови теренски возила.

dav

sdr

Ј.П. Национална Радиодифузија го обнови возниот парк и во СБ Битола.