Екипата од секторот за енергетика

Екипата од секторот за енергетика

👷🏻👷🏻‍♀️Екипата од секторот за енергетика вршат контрола 🔎 на системите за осветлување 🚨на 📡 антенските столбови, состојба на електрични броила и агрегатите во мрежите на Јавното Претпријатие “Национална Радиодифузија”.