Интервенција на системот за осветлување на антенскиот столб

Интервенција на системот за осветлување на антенскиот столб

Екипата од секторот за енергетика интервенираше на системот за осветлување на  антенскиот столб , во Радиодифузен Објект “ Овче Поле”