ДЕМАНТ

ДЕМАНТ

Почитувани,

Одделението за јавни набавки во ЈП Национална радиодифузија – Скопје, при објава на Квартална евиденција за набавки под праговите и посебни услуги за период 01.10.2021 до 31.12.2021 година, во ставката новогодишни пакетчиња има направено ненамерна грешка во вредноста на склучениот договори со ДДВ.

За таа цел е направена  корекција во Квартална евиденција за набавки под праговите и посебни услуги за период 01.10.2021 до 31.12.2021 година, во која е внесена вредноста на реално потрошени средства во изност од  80.900,00 ден.

 

Ви благодариме за разбирањето

 

Со почит!

 

ЈП Национална радиодифузија

Одделение за јавни набавки