This post is also available in: Albanian (Albanian) English (English)

Новости

јануари 2022

ДЕМАНТ

Почитувани, Одделението за јавни набавки во ЈП Национална радиодифузија – Скопје, при објава на Квартална евиденција за набавки под праговите и посебни услуги за период 01.10.2021 до 31.12.2021 година, во ставката новогодишни пакетчиња има направено ненамерна грешка во вредноста на склучениот договори со ДДВ. За таа цел е направена  корекција во Квартална евиденција за набавки под праговите и посебни услуги за период 01.10.2021 до 31.12.2021 година, во која е внесена вредноста на реално потрошени средства во изност од  80.900,00 ден.   Ви благодариме [...]

ноември 2021

Презентација на директорот Д-р Фестим Халили во меѓународна конференција подржана од Европската комисија

Презентиравме научни истражувања за развојот на вештачката интелигенција и нејзината применливост во Западен Балкан. Со тоа заврши одличната меѓународна конференција поддржана од Европската комисија  (JRC). Создаваме мрежа на државни институции, академска заедница, граѓанско општество и бизниси во имплементација на дигитални трансформации, податоци и вештачка интелигенција.

Дали можеме да ги избегнеме или да ги спречиме пожарите во шумите на Република Северна Македонија?

Денес, со иницијатива и организација на OIV-Хрватска, ЈП Национална Радиодифузија учествуваше во презентацијата на Паметниот Систем за рано откривање на пожари базиран на Вештачка интелигенција. Имплементацијата на овој систем значително ја зголемува безбедноста и заштитата на човечкиот живот, имотот и шумите. Исто така, го намалува бројот на големи пожари, како и санација на трошоците за гасење пожари.

Бесплатен Wi-Fi на јавни простори- пристап до интернет за секого и во секое време

На денешната седница на Владата се усвои информацијата за обезбедување бесплатен државен Wi-Fi интернет на отворени јавни простори. Владата на Република Северна Македонија ја разгледа и усвои Информацијата за обезбедување бесплатен државен WiFi на отворени јавни површини, како дел од Програмата за работа на Владата. За реализација на оваа програма Владата утврди препорака за Јавното претпријатие Национална радиодифузија - Скопје како носител на реализацијата на проектот обезбедување на бесплатен државен WiFi на отворени јавни површини на локации од интерес за [...]

ЈП Национална Радиодифузија го одбележи денот на Инженерите

ЈП Национална Радиодифузија го одбележи денот на Инженерите . Во овој настан се презентира проект идеи и отворена панел дискусија со теми од областа на секој сектор во претприатието поврзана со инженерите и нивните предизвици.

Национална Радиодифузија на 13-14.09.2021 год. учествува во Енергетски Форум 2021

Национална Радиодифузија на 13-14.09.2021 год. учествува во Македонскиот Енергетски Форум 2021 ( MEF’21 - Mapping the Energy Future). Некои поважни Панел дискусии на овој форум се:  Придонесот на Западен Балкан кон “зелениот” договор на ЕУ.  Сеопфатен пристап кон транзиција на чиста енергија.  Идниот развој на обновливите извори на енергија во регионот.  “Зелени” финансии и достапни инструменти за финансирање. Развојот за имплементација на #обновлива-зелена енергија е еден од методите за голема #Одржливост и во рамките на нашето Јавно Претприатие . Затоа, активно бараме методи за иновативни [...]

Новости
Документи
Галерија
За нас

Дигитална телевизија