This post is also available in: sqAlbanian (Albanian) enEnglish (English)

Новости

мај 2021

Средба со директорот на АЕК

Денеска, на 10.05.2021 година,  Директорот на ЈП Национална Радиодифузија, Д-р. Фестим Халили, реализираше средба со директорот на Агенцијата за електронски комуникации, г. Јетон Акику. На денешната средба тема на дискусија беа координација и систематизација на активностите во интерес на граѓаните и заедничките области на нашите две институции. Дигитална европска агенда за Западен Балкан претставува јадро за олеснување на животот на граѓаните која се заснова на:  Инвестиции во поврзување на бродбенд мрежа (широк опсег)  Зголемување на сајбер безбедноста и автоматизација на индустријата Зајакнување на дигиталната [...]

Директорот на ЈП НРД, Д-р Фестим Халили, одржа работна средба со директорите на АЕК и Национална радио

На ден 01.03.2021 година во просториите на Ј.П.Национална Радиодифузија -Скопје,  се одржа состанок на кој присуствуваа директорите на Ј.П Национална радиодифузија - г. Фестим Халили,  Агенцијата за електронски комуникации г. Јетон Акику и Национална радио гѓ. Ајтене Власаку Мехмети , како и технички лица, на кој се разговараше за неколку значајни работи и тоа :    Технички можности за доделување на фреквенции за реализација на четврта мрежа за национално покривање од пунктовите на Ј.П.Национална радиодифузија за пренесување на програмските сервиси на [...]

јуни 2020

Пуштање во работа на ФМ опрема

Стручните лица oд секторот Емисиона техника во ЈП НРД минатата недела успешно завршија со монтажа и пуштање во работа на ФМ предавателен систем 3+1 / 5kW од производителот RVR - Италија  на РДО Боскија. Со пуштање во работа на овој предавателен систем драстично ќе се подобри квалитетот на сигналот на радио програмите на МРТВ во овој дел од државата.

Финансиски мерки на ЈП НРД во надминувањето на кризата со Ковид 19

По заедничката иницијава на Ресорно Министерство (МИОА) и ЈП НРД се донесе Уредба од страна на Влада на РСМ, кон пооддршка на сите комитенти на нашето претпријатие - Радио Куќи преку ослободување од плаќање за услугите кои ги користат од ЈП НРД во вид на закупнина и трошокот за електрично напојување на нивната опрема преку дистрибутивната мрежа или пак преку агрегати за цела 2020-та година. Вкупниот износ кој ЈП НРД го отстапува, односно нема го фактурира во текот на 2020-та [...]

Извештај од Презентацијата за Мапирање на јавните институции, локации за бесплатен WIFI интернет пристап

ЈП Национална радиодифузија во соработка со BCO, МЕПСО, ЈП МЖ Инфраструктура и другите субјекти кои поседуваат оптичка инфраструктура изградени со јавни средства, изготви Анализа за постојната состојба на оптичката инфраструктура во државата изградена со јавни средства и идните планови за развојот и користење на истата, особено во однос на оптичките кабли и оптичките влакна, како од аспект на расположливи капацитети, така и од аспект на квалитет на истите. Пред започнување на подготовката на Студијата за изводливост на НТОМ, ЈП НРД [...]

ЈП НРД во насока на допринесување околу актуелната состојба со Ковид-19, предвремено ги подмирува аконтативните обврски

ЈП Национална Радиодифузија - Скопје изврши предвремено плаќање на вкупните месечни аконтативни обврски за данок на добивка за 2020 година на износ од 11,396,104 MKD. Со оваа мерка за предвремено подмирување на своите обврски за данок на добивка, ЈП НРД се стреми кон обезбедување поддршка на Р. Северна Македонија за имплементирање на мерките за заштита и превенција од ширење на Ковид-19. НРД и понатаму продолжува да нуди 24/7 услуга преку пренесување на ТВ и Радио каналите на МРТ кои овозможуваат навремено пренесување на информациите и [...]

Новости
Документи
Галерија
За нас

Дигитална телевизија