This post is also available in: sqAlbanian (Albanian) enEnglish (English)

Новости

јуни 2021

ЈП НРД со високо структурирано темпо успешно го заврши просецот на мапирање на сите Јавни Институции, Општини

Според точка 1.9. од Национален оперативен бродбенд план – Мапирање на јавни институции и општини, ЈП Национална радиодифузија обезбеди ГИС платформа за мапирање на : Листа на јавни институции (групирани по видови и населени места), кои ќе се поврзат на мрежните јазли на НТОМ Листа на институции кои спаѓаат под општините Листата на јавни институции се состои од: образовни институции (училишта, универзитети, библиотеки, истражувачки центри), здравствени институции (болници, амбуланти, здравствени домови), министерства, судови и други државни органи и тела. Во [...]

ЈП Национална Радиодифузија е дел од најновото меѓународно издание во публикацијата BUSINESS DIRECTORY OF NORTH MACEDONIA 2020/21

ЈП Национална Радиодифузија е дел од најновото меѓународно издание во публикацијата BUSINESS DIRECTORY OF NORTH MACEDONIA 2020/21. Во ова публикација генерално се вклучени активностите на нашето претпријатие, како претпријатие со долгогодишно искуство од јавен интерес во областа на електронските комуникации. 👉 Линк

Средба со директорот на АЕК

Денеска, на 10.05.2021 година,  Директорот на ЈП Национална Радиодифузија, Д-р. Фестим Халили, реализираше средба со директорот на Агенцијата за електронски комуникации, г. Јетон Акику. На денешната средба тема на дискусија беа координација и систематизација на активностите во интерес на граѓаните и заедничките области на нашите две институции. Дигитална европска агенда за Западен Балкан претставува јадро за олеснување на животот на граѓаните која се заснова на:  Инвестиции во поврзување на бродбенд мрежа (широк опсег)  Зголемување на сајбер безбедноста и автоматизација на индустријата Зајакнување на дигиталната [...]

Средба со директорот на Радиодифузија на Хрватска OIV

Конструктивна средба со својот Хрватски колега, директорот на Радиодифузија на Хрватска OIV, г. Мате Ботица, на која разговаравме за мeморандумот за соработка во областа на емитување дигитални сигнали и на мрежите, како и вклучување на ЈП Национална Радиодифузија на Република Северна Македонија на конзорциум на директорите на земјите слични со Југо-Источните Европски земји. Имено, инфраструктурата на репетиторите и антените на нашето претпријатие за реализација на проектот за следење на пожарите co планинскиот дел, за да се сигнализира соодветниот стручен орган [...]

Директорот на ЈП НРД одржа работна средба со Министерот за финансии

На 13.04.2021 година,  Директорот на ЈП Национална Радиодифузија, Д-р. Festim Halili, реализираше средба  со буџетскиот архитект на државата, Министерот за финансии Д-р Fatmir Besimi. Беа разгледани повеќе теми, но фокусот беше насочен кон можноста за дигитализација на националните радиодифузни услуги и управување со брз оптички интернет во земјата.

Директорот на ЈП НРД, Д-р Фестим Халили, одржа работна средба со директорите на АЕК и Национална радио

На ден 01.03.2021 година во просториите на Ј.П.Национална Радиодифузија -Скопје,  се одржа состанок на кој присуствуваа директорите на Ј.П Национална радиодифузија - г. Фестим Халили,  Агенцијата за електронски комуникации г. Јетон Акику и Национална радио гѓ. Ајтене Власаку Мехмети , како и технички лица, на кој се разговараше за неколку значајни работи и тоа :    Технички можности за доделување на фреквенции за реализација на четврта мрежа за национално покривање од пунктовите на Ј.П.Национална радиодифузија за пренесување на програмските сервиси на [...]

Новости
Документи
Галерија
За нас

Дигитална телевизија